Adatvédelmi irányelvek és a DPO (GDPR adatvédelmi tisztviselői) adatai

Az Önt érintő, általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatos minden kérdést az adatvédelmi tisztviselőnkhöz, Krzysztof Dziemianhoz lehet intézni az alábbi címen:rodo@ecowater.pl
Ez az adatvédelmi irányelv meghatározza a felhasználók által a www.aquahome.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) által kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban nyújtott személyes adatok feldolgozásának és védelmének szabályait.
A Weboldalon található személyes adatok Adminisztrátora: EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. székhelye Logistyczna 7, Dąbrówka, 62-070 Dopiewo, tel. +48 61/2260500, info@ecowater.pl
A rábízott személyes adatok biztonsága érdekében a PDA belső eljárások és ajánlások alapján működik, összhangban a személyes adatok védelme területén vonatkozó jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 2016. április 27-i rendeletére. a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
Az EcoWater Systems Poland semmilyen célból nem ad el harmadik félnek összegyűjtött személyes adatot az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.
A PDA (személyes adatok rendszergazdája) különös gondot fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen biztosítja, hogy a személyes adatokat: